פתרוניר

מתודה ייחודית שפותחה בחברה ומטרתה להכיר ולפתור בצורה מיטבית את צרכי הלקוח.